Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tính điểm câu lạc bộ

Điểm câu lạc bộ là gì và cách tích lũy như thế nào?

Điểm câu lạc bộ là cách để xét hạng hội viên trong Marco Polo Club. Điểm câu lạc bộ được tính trên cơ sở kết hợp hãng hàng không, hạng khoang, loại giá vé và số dặm đã bay. Chúng tôi đã chuẩn bị các công cụ để giúp quý khách hiểu cách tính điểm, bao gồm cả biểu tích lũy điểm câu lạc bộ và máy tính điểm câu lạc bộ.

Tìm hiểu thêm về việc tích điểm câu lạc bộ.