Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tại sao tôi không thấy chuyến bay của mình để làm thủ tục chuyến bay?

Dưới đây là một số lý do có thể xảy ra:

  • Quý khách không có vé điện tử.
  • Nếu quý khách vừa mua vé trực tuyến tại cathaypacific.com, quý khách cần đợi khoảng 30 phút trước khi đặt chỗ mới nhất của quý khách được kích hoạt trong hệ thống Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến của chúng tôi. Vui lòng thử lại sau.
  • Quý khách không có chuyến bay nào khởi hành trong vòng 24 giờ tới.  Là hội viên Cathay, quý khách được ưu tiên làm thủ tục chuyến bay trực tuyến trước tối đa 48 giờ.