Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tại sao tôi không thấy chuyến bay của mình để làm thủ tục chuyến bay?

Dưới đây là một số lý do có thể xảy ra:

  • Quý khách không có vé điện tử.
  • Quý khách có thể đã quên cung cấp hoặc đại lý du lịch của quý khách đã không nhập số thẻ thành viên Marco Polo Club / Asia Miles của quý khách tại thời điểm đặt chỗ. Vui lòng gọi cho   Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi hoặc đi trực tiếp tới sân bay để hoàn thành quy trình làm thủ tục chuyến bay của quý khách.
  • Nếu quý khách vừa mua vé trực tuyến tại cathaypacific.com, quý khách cần đợi khoảng 30 phút trước khi đặt chỗ mới nhất của quý khách được kích hoạt trong hệ thống Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến của chúng tôi. Vui lòng thử lại sau.
  • Quý khách không có chuyến bay nào khởi hành trong vòng 24 giờ.   Là thành viên Cathay, quý khách có thể làm thủ tục chuyến bay trực tuyến ưu tiên trước tới 48 giờ.