Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm thủ tục chuyến bay Trực tuyến

Tại sao tôi không thể làm thủ tục chuyến bay trực tuyến?

Có thể có một vài lý do cho việc quý khách không thể làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.

 1. Quý khách không có vé điện tử.
 2. Có thể quý khách đang làm thủ tục cho chuyến bay của mình khác với trình tự thông thường của hành trình. Quý khách phải làm thủ tục cho chuyến bay theo trình tự giống với hành trình của mình, ví dụ: nếu hành trình chuyến bay của quý khách là như sau:
  Hồng Kông - Vancouver - New York
  Quý khách phải làm thủ tục chuyến bay cho chặng Hồng Kông - Vancouver trước khi làm thủ tục chuyến bay cho chặng Vancouver - Hồng Kông.

  Yêu cầu này cũng áp dụng cho vé được xuất đối với các hãng vận chuyển đối tác khi chuyến bay của hãng vận chuyển đối tác là chặng đầu tiên, ví dụ:
  American Airlines: Dallas - New York
  Cathay Pacific: New York - Hồng Kông
  Trong trường hợp này, quý khách phải làm thủ tục trên chuyến bay của hãng vận chuyển đối tác của American Airlines để có thể làm thủ tục cho chuyến bay sau đó của Cathay Pacific.

 3. Những kiểu hành khách sau không được phép làm thủ tục chuyến bay trực tuyến và phải đi đến sân bay để làm thủ tục chuyến bay:
  * Hành khách yêu cầu Hỗ trợ về y tế
  * Trẻ vị thành niên không có người đi kèm từ 11 tuổi trở xuống
  * Hành khách đi theo đoàn và được đăng ký thành một đoàn trong quá trình đặt chỗ
  * Hành khách có vé yêu cầu thanh toán bổ sung