Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm thủ tục chuyến bay Trực tuyến

Làm thủ tục chuyến bay trực tuyến là gì?

Dịch vụ này cho phép quý khách làm thủ tục chuyến bay trực tuyến cho chuyến bay của quý khách với Cathay Pacific và bất kỳ chuyến bay nối chuyến hợp lệ nào. Khi làm thủ tục chuyến bay trực tuyến, quý khách có thể chọn chuyến bay, chỗ ngồi và cấp thẻ lên máy bay.