Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm thủ tục chuyến bay Trực tuyến

Tôi cần làm gì để trình diện tại sân bay?

Quý khách phải có và xuất trình vé hợp lệ tại thời gian khởi hành, cùng với các giấy thông hành và trang xác nhận làm thủ tục chuyến bay. Xin lưu ý rằng quý khách có thể bị từ chối lên máy bay và được yêu cầu mua vé khác nếu vé của quý khách không hợp lệ tại thời gian khởi hành.