Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi cần làm gì để trình diện tại sân bay?

Quý khách phải có và xuất trình vé hợp lệ tại thời gian khởi hành, cùng với giấy tờ du lịch hợp lệ. Hành khách không có giấy thông hành hợp lệ sẽ bị từ chối lên máy bay tại sân bay khởi hành, ngay cả khi họ đã hoàn thành làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.

Xin lưu ý rằng quý khách sẽ bị từ chối lên máy bay và phải mua vé khác nếu vé của quý khách không hợp lệ tại thời gian khởi hành.