Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm cách nào tôi nhận hỗ trợ nếu có sự cố trong khi Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến?

Đơn giản hãy gọi cho  Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ qua điện thoại 24 giờ, trong trường hợp quý khách gặp bất kỳ sự cố nào khi Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến.