Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Không thể sử dụng Xác nhận Làm Thủ tục Chuyến bay làm Thẻ Lên Máy bay. Quý khách phải lấy thẻ lên máy bay dạng bản in hoặc bản điện tử trước khi đến khu vực làm thủ tục An ninh và Nhập cảnh tại sân bay.

Có thể sử dụng Xác nhận Làm Thủ tục Chuyến bay làm Thẻ lên máy bay không?