Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm thủ tục chuyến bay Trực tuyến

Xác nhận Làm Thủ tục Chuyến bay Bằng Điện thoại có thể đóng vai trò làm thẻ lên máy bay không?

Xác nhận Làm Thủ tục Chuyến bay Bằng Điện thoại không có vai trò như Thẻ Lên Máy bay Điện tử. Quý khách phải lấy thẻ lên máy bay trước khi đến khu vực làm thủ tục an ninh và nhập cảnh tại sân bay.