Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm thủ tục chuyến bay Trực tuyến

Tôi có thể sử dụng dịch vụ Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến không nếu tôi cũng có hành lý cần ký gửi?

Vâng, đơn giản chỉ cần ký gửi hành lý của quý khách khi lấy thẻ lên máy bay tại Quầy tự làm thủ tục gửi hành lý ở sân bay khởi hành.