Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm thủ tục chuyến bay Trực tuyến

Tôi có thể làm thủ tục chuyến bay trực tuyến cho người đi cùng không?

Có, quý khách có thể làm thủ tục chuyến bay cho người đi cùng của mình nếu các quý khách đặt chỗ cùng nhau, miễn là họ có cùng mã số đặt chỗ giống quý khách trong hồ sơ của chúng tôi.