Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm thủ tục chuyến bay Trực tuyến

Tôi có thể làm thủ tục cho em bé sơ sinh không?

Vâng, quý khách có thể làm thủ tục cho trẻ sơ sinh. Vui lòng đảm bảo rằng quý khách nhập tên và tuổi của em bé trong hồ sơ Làm thủ tục chuyến bay và kết hợp trẻ với hành khách người lớn trong phần đặt chỗ.