Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm thủ tục chuyến bay Trực tuyến

Tôi có thể làm thủ tục chuyến bay nối chuyến với các hãng hàng không khác không?

Có, khi có thể, quý khách có thể làm thủ tục chuyến bay cho các chuyến bay nối chuyến với các hãng hàng không khác với điều kiện là chặng đầu tiên là của Cathay Pacific. Xin lưu ý rằng các dịch vụ làm thủ tục chuyến bay này tuân theo các quy định và giới hạn của hãng hàng không khác