Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay tự in

Tôi cần phải làm gì để in Thẻ Lên Máy bay Tự in?

  • Máy tính có truy cập Internet
  • Máy in có độ phân giải tối thiểu 300dpi
  • Giấy cỡ A4 hoặc Legal
  • Bộ chặn cửa sổ bật lên bị tắt trên trình duyệt máy tính.