Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Số Status Points mà quý khách đã tích lũy được sẽ xác định hạng thành viên của quý khách. Sau khi gia hạn, nâng hạng hoặc xuống hạng thành viên, Status Points của quý khách sẽ được tự động chuyển về 0 và bắt đầu một năm tham gia thành viên mới. Asia Miles là số tiền để đổi giải thưởng chuyến bay hoặc phong cách sống hợp lệ trong vòng 3 năm.