Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quý khách có thể tích lũy thêm Status Points và Asia Miles với giá vé Essential và Flex. Sử dụng công cụ tính Status Points và Asia Miles để nhập điểm đến của quý khách và tìm hiểu xem quý khách có thể tích lũy bao nhiêu điểm cho mỗi loại giá vé. Số điểm và số dặm tích lũy chính xác từ một chuyến bay cụ thể sẽ hiển thị trong quá trình đặt chỗ và trên trang Quản lý Đặt chỗ sau khi quý khách đã đặt chuyến bay.

Loại giá vé Phổ thông nào sẽ giúp tôi tích lũy được nhiều điểm và dặm nhất?