Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Vé hạng Phổ thông Cao cấp/Hạng Thương gia/Hạng Nhất được chia thành nhiều loại giá vé, và mỗi loại tuân theo các điều khoản và điều kiện khác nhau. Các loại giá vé này được quy định bằng các chữ cái, ví dụ như “I”, “M” hoặc “V”. Quý khách có thể xem loại giá vé của mình ở mục "Hạng vé" khi đặt chỗ hoặc "Hạng" trong hành trình.