Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có được cộng Status Points khi bay với các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld không?

Có. Với Cathay Pacific, Status Points được tính trên cơ sở kết hợp giữa hãng hàng không, hạng khoang, loại giá vé và số dặm đã bay.

Sử dụng công cụ tính Status Points và Asia Miles của chúng tôi để tìm hiểu xem quý khách có thể tích lũy được bao nhiêu điểm.