Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có được cộng Status Points cho các chuyến bay đã bay trước ngày tham gia tư cách thành viên không?

Không, quý khách không thể tích lũy Status Points cho các chuyến bay đã bay trước ngày tham gia của quý khách.