Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Có. Quý khách có thể tải xuống ứng dụng Cathay Pacific hoặc ứng dụng Cathay từ App Store hoặc Google Play để kiểm tra số dư tài khoản của mình ngay lập tức hoặc kiểm tra email đã đăng ký của quý khách (vui lòng đảm bảo rằng quý khách đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email hợp lệ), tại đó chúng tôi sẽ gửi bản tóm tắt tài khoản hàng tháng.