Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tại sao đôi khi sơ đồ chỗ ngồi không có sẵn trực tuyến?

Nếu tại thời điểm quý khách chọn chỗ mà tất cả các ghế đặt chỗ trước đã được đặt hết thì sơ đồ chỗ ngồi sẽ không hiển thị và quý khách sẽ được mời chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ hoặc cạnh lối đi.

Chúng tôi sẽ bố trí chỗ ngồi dựa trên tùy chọn của quý khách khi chỗ ngồi có sẵn.