Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có thể thay đổi đặt chỗ ngồi không?

Nếu muốn đổi sang chỗ ngồi khác trên cùng chuyến bay, quý khách có thể dễ dàng thực hiện thay đổi trong mục Quản lý đặt chỗ. Tuy nhiên, nếu quý khách đã đặt một chỗ ngồi có trả phí và cần đổi sang loại chỗ ngồi có phí khác, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng để được trợ giúp. Ngoài ra, quý khách có thể đổi sang chỗ ngồi ưa thích hoặc chỗ ngồi thông thường trong quá trình làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.

Nếu quý khách thay đổi chuyến bay hoặc ngày bay, chỗ ngồi đã đặt của quý khách có thể được chỉnh sửa cùng với đặt chỗ chuyến bay trong cùng một tuyến bay. Nếu quý khách thực hiện thay đổi đối với đặt chỗ chuyến bay trực tuyến, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng để chuyển tiếp giao dịch đặt chỗ ngồi có phí của quý khách sang chuyến bay mới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc chọn chỗ ngồi tùy thuộc vào tình trạng còn chỗ ngồi theo yêu cầu của quý khách trên chuyến bay mới hay không.

Nếu thay đổi đặt chỗ chuyến bay sang tuyến bay khác hoặc hủy đặt chỗ thì quý khách sẽ bị mất đặt chỗ ngồi đã thanh toán và không được hoàn tiền khoản phí tương ứng.