Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Yêu cầu trợ giúp đặc biệt

Làm cách nào tôi thay đổi yêu cầu suất ăn đặc biệt của mình?

Hãy chọn hoặc thay đổi yêu cầu suất ăn đặc biệt không muộn hơn 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch của quý khách. Quý khách chỉ cần đăng nhập vào mục quản lý đặt chỗ và chọn Các liên kết nhanh > Bữa ăn.