Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Yêu cầu trợ giúp đặc biệt

Tôi có thể yêu cầu suất ăn đặc biệt trên chuyến bay của mình không?

Chúng tôi cung cấp hơn 20 bữa ăn đặc biệt để phục vụ hành khách có nhu cầu về tín ngưỡng, ăn kiêng và tôn giáo. Vui lòng xem phần Suất ăn đặc biệt để xem các loại suất ăn hiện có. Quý khách gửi yêu cầu qua Quản lý đặt chỗ hoặc liên hệ với Phòng vé ít nhất là 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch.