Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đặt lại vé, hủy chuyến bay và hoàn tiền

Khi thanh toán các khoản phí bổ sung do thay đổi đặt chỗ, tôi có phải dùng đúng thẻ đã sử dụng để đặt chỗ ban đầu không?

Không, quý khách được yêu cầu không thanh toán bằng cùng một thẻ tín dụng. Tuy nhiên, quý khách có thể được yêu cầu xuất trình (các) thẻ tín dụng đã sử dụng để thanh toán tiền vé để xác thực khi làm thủ tục chuyến bay.