Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quý khách có thể thực hiện việc thay đổi đặt chỗ trên mục Quản lý đặt chỗ nếu vé đó được đặt qua trang web của chúng tôi. Nút “Hủy hoặc thay đổi chuyến bay” sẽ xuất hiện dưới chi tiết đặt chỗ sau khi hệ thống của chúng tôi xác nhận tính đủ điều kiện của quý khách.

Cách thức thực hiện thay đổi đặt chỗ như thế nào?