Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có thể đổi ngày và/hoặc chuyến bay cho một vài người trong số các hành khách có cùng mã đặt chỗ không?

Có, quý khách có thể thay đổi ngày và/hoặc chuyến bay cho một số hành khách trong đặt chỗ nhiều người.

Chỉ cần làm theo các bước dưới đây để phân tách đặt chỗ của quý khách và thực hiện thay đổi:

  1. Đăng nhập vào Quản lý đặt chỗ
  2. Chuyển đến 'Thay đổi chuyến bay' và chọn hành khách có vé quý khách muốn thay đổi
  3. Chọn ngày và chuyến bay áp dụng 
  4. Nhập thông tin liên hệ của hành khách có liên quan
  5. Mã đặt chỗ mới được tạo và địa chỉ email cập nhật sẽ nhận được email xác nhận đặt chỗ đã phân tách