Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Nếu tôi mua vé qua đại lý du lịch thì có thể thay đổi đặt chỗ trực tuyến không?

Nếu quý khách mua vé qua đại lý du lịch hoặc trang web của bên thứ ba, vui lòng liên hệ trực tiếp với họ để sắp xếp thay đổi vé.