Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thanh toán và vé đối với đặt chỗ trực tuyến

Khi tôi bay ở khoang máy bay Hạng Nhất hoặc Hạng Thương Gia trong hành trình có nhiều chặng, tại sao thi thoảng tôi được bố trí ở hạng đặt chỗ khác trong một hay nhiều chặng?

Nếu máy bay phục vụ cho chặng bay trong hành trình của quý khách không có khoang hạng mà quý khách đã chọn, quý khách sẽ được bố trí ở hạng đặt chỗ cao hơn hoặc thấp hơn.

Ví dụ, hành khách có vé Hạng Nhất cho hành trình London-Hong Kong-Sydney-Hong Kong-London. Nếu chuyến bay Hồng Kông đi Sydney đã chọn không có khoang Hạng Nhất, hành khách sẽ được xếp ngồi trong khoang hạng Thương gia hoặc Phổ thông, tùy theo tình hình.

Nếu hạng đặt chỗ được yêu cầu không có sẵn ở một trong các chặng trong hành trình của quý khách, quý khách sẽ được thông báo trong quá trình đặt chỗ. Xin lưu ý rằng toàn bộ hành trình được tính giá trong hạng đặt chỗ quý khách đã yêu cầu.