Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đặt chỗ trực tuyến - Các tính năng

Tôi đã mua vé của Cathay Pacific từ đại lý du lịch. Liệu tôi có thể xem lại vé của tôi qua trực tuyến không?

Hãy sử dụng Quản lý Đặt chỗ để xem lại tất cả các đặt chỗ đã đặt trực tuyến hoặc qua đại lý du lịch. Tuy nhiên, đặt chỗ của quý khách phải có ít nhất một chuyến bay của Cathay Pacific.