Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi đã thanh toán cho đặt chỗ của mình bằng Miles Plus Cash và muốn hủy vé. Tôi sẽ nhận tiền hoàn lại bằng cách nào?

Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện theo quy định về giá vé đối với vé. Phí hoàn tiền, nếu có, sẽ được khấu trừ từ số tiền đã thanh toán bằng tiền mặt. Mọi giá trị vé chưa thanh toán sẽ được khấu trừ từ số tiền thanh toán bằng dặm bay, sử dụng tỷ giá ban đầu khi mua.