Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có thể được hoàn tiền cho vé máy bay / các dịch vụ bổ sung đã thanh toán bằng Miles Plus Cash không?

Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện theo các quy định về giá vé hiện hành cũng như các điều khoản và điều kiện thông thường của chúng tôi.

Phí hủy vé và phần giá trị vé máy bay / dịch vụ bổ sung đã sử dụng, nếu có, trước tiên sẽ được trừ vào số tiền đã thanh toán bằng tiền mặt. Phần tiền chưa thanh toán sau đó sẽ được khấu trừ từ số tiền thanh toán bằng dặm bay*. Số tiền còn lại cho chặng chưa sử dụng sẽ được hoàn lại bằng dặm và/hoặc bằng tiền mặt tương ứng.

*Xin lưu ý rằng số tiền thanh toán bằng tiền mặt và số dặm trong khi mua vé sẽ được phân bổ tương xứng giữa tất cả các vé máy bay và các dịch vụ bổ sung cho hành trình, đã mua trong một giao dịch.