Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quản lý đặt chỗ

Tôi phải làm gì nếu các chi tiết giấy thông hành đã cung cấp trước kia thay đổi hoặc không chính xác?

Quý khách có thể cập nhật hoặc sửa đổi các chi tiết trực tuyến qua phần Quản lý Đặt chỗ bất cứ lúc nào trước khi khởi hành. Tuy nhiên, sau khi quý khách đã làm thủ tục chuyến bay, quý khách không được sửa đổi các chi tiết.