Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Có cách nào để lưu thông tin giấy thông hành của người đi cùng để có thể quản lý các đặt chỗ của mình dễ dàng hơn không?

Có, các hội viên Marco Polo Club, hội viên Asia Miles có thể lưu nhiều giấy thông hành trong hồ sơ của mình và tiết kiệm thời gian khi đặt chỗ trực và làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.

Hội viên/người dùng có thể lưu tới ba giấy thông hành của mình và một giấy thông hành cho mỗi người đi cùng và tối đa là ba người đi cùng, vào hồ sơ của họ.