Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Nếu đặt chỗ của tôi có các chuyến bay không được khai thác bởi Cathay Pacific, liệu tôi có thể truy cập được Quản lý Đặt chỗ không?

Bạn có thể xem bất kỳ chuyến bay nào trong lần đặt chỗ của mình trong Quản lý Đặt chỗ, miễn là có ít nhất một chuyến bay được liệt kê với mã số chuyến bay của Cathay Pacific.

Bạn có thể không xem được chi tiết của chuyến bay không được liệt kê với mã số chuyến bay của Cathay Pacific.

Nếu đặt chỗ của tôi có các chuyến bay không được khai thác bởi Cathay Pacific, liệu tôi có thể truy cập được Quản lý Đặt chỗ không?