Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quản lý đặt chỗ

Tôi đã thay đổi đặt chỗ của mình, tại sao hành trình cũ vẫn còn trên lịch của tôi?

Nếu quý khách thực hiện thay đổi đối với đặt chỗ sau khi thêm vào lịch, hãy nhớ xóa các mục nhập cũ khỏi lịch của quý khách. Sau đó quý khách có thể lưu file lịch đã cập nhật và nhập lại.