Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quản lý đặt chỗ

Tôi có thể xem cùng lúc bao nhiêu hành trình?

Quý khách có thể xem trước cùng lúc tất cả các đặt chỗ nếu quý khách là hội viên Marco Polo Club hoặc Asia Miles.

Những người không phải là thành viên có thể xem chi tiết đặt chỗ liên quan tới tùy chọn đặt chỗ hoặc số vé điện tử họ đã nhập. Tuy nhiên, quý khách có thể không xem được các đặt chỗ đã hủy.