Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quý khách có thể cập nhật số điện thoại di động và/hoặc địa chỉ email trong chi tiết đặt chỗ của mình trong Quản lý Đặt chỗ. Chỉ cần đăng nhập và chọn Danh sách việc cần làm > Thông tin liên hệ.

Làm cách nào tôi thay đổi thông tin liên hệ của mình?