Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quản lý đặt chỗ

Tôi có thể thay đổi đặt chỗ/vé của mình trực tuyến thông qua trang Quản lý Đặt chỗ không?

Quý khách có thể thay đổi đặt chỗ trực tuyến với điều kiện đặt chỗ ban đầu của quý khách được thực hiện trực tuyến và điểm khởi hành hợp lệ. Để biết danh sách đầy đủ các điểm khởi hành hợp lệ và các thông tin khác, vui lòngnhấp vào đây.

Đối với khách hàng đã mua trước các dịch vụ phụ trợ, vui lòng liên lạc với  các Trung tâm Liên hệ Toàn cầu để được trợ giúp và giải quyết.

*Các dịch vụ phụ trợ bao gồm đặt chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn và Ghế thường, Hành lý bổ sung trả trước và Đấu giá nâng hạng.