Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quản lý đặt chỗ

Có bất kỳ giới hạn nào với các đặt chỗ tôi có thể truy cập với Quản Lý Đặt Chỗ không?

Quý khách không thể sử dụng được Quản Lý Đặt Chỗ nếu

  • đặt chỗ của quý khách là vé đoàn
  • tất cả các chuyến bay trong lần đặt chỗ của quý khách đã bị hủy
  • tất cả các chuyến bay trong lần đặt chỗ của quý khách đã khởi hành 3 ngày trước hoặc lâu hơn.