Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tại sao tôi lại nhận được thông báo lỗi “Mã giảm giá mà quý khách đã nhập không hợp lệ? Vui lòng nhập mã giảm giá hợp lệ” sau khi nhập mã sự kiện MICE?