Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thông báo qua ứng dụng di động

Tại sao tôi phải xác minh số điện thoại của mình?

Nếu quý khách nhập số điện thoại của mình trong quá trình đặt chỗ, chúng tôi sẽ sử dụng số điện thoại mà quý khách đã xác minh để theo dõi đặt chỗ của quý khách, nhằm giúp cho quý khách nhận những thông báo quan trọng trên điện thoại.