Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tin nhắn thông báo chuyến bay

Tôi có nhận được tin nhắn thông báo chuyến bay nếu tôi đặt chỗ hoặc hủy đặt chỗ vào phút chót không?

Quý khách sẽ nhận được tin nhắn nhắc khởi hành chuyến bay khi quý khách đặt chỗ 4 giờ trước thời gian khởi hành. Ngoài ra, quý khách sẽ nhận được thông báo về tình trạng chuyến bay bất kể quý khách đặt chỗ vào thời điểm nào.

Tất cả các tin nhắn thông báo chuyến bay sẽ được hủy khi quý khách hủy đặt chỗ.