Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tin nhắn thông báo chuyến bay

Tôi sẽ nhận được tin nhắn thông báo chuyến bay khi nào?

Nếu chuyến bay của quý khách không có gì thay đổi, quý khách sẽ nhận được tin nhắn nhắc về chuyến đi 7 ngày trước khi khởi hành, tin nhắn nhắc làm thủ tục chuyến bay 48 giờ trước khi khởi hành và tin nhắn nhắc khởi hành chuyến bay trước 4 giờ.

Nếu chuyến bay của quý khách muộn quá 15 phút, bị hủy hoặc thay đổi hành trình trong vòng 7 ngày trước thời gian bay theo lịch, quý khách sẽ nhận được thông báo về tình trạng chuyến bay.