Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tin nhắn thông báo chuyến bay

Hiện tại tin nhắn thông báo chuyến bay sử dụng những ngôn ngữ nào?

Hiện tại tin nhắn thông báo chuyến bay dành cho hội viên Câu lạc bộ Marco Polo/Asia Miles có sẵn bằng tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản thể, tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc.