Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tin nhắn thông báo chuyến bay là gì?

Tin nhắn thông báo chuyến bay cung cấp các lời nhắn hữu ích về chuyến bay của quý khách thông qua email, tin nhắn điện thoại (SMS) và/hoặc thông báo đẩy. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về việc chuyến bay của quý khách đến đúng giờ, bị trễ, đổi hành trình hoặc bị hủy.

Có 4 loại tin nhắn liên quan đến chuyến bay mà quý khách có thể nhận được nếu bay với Cathay Pacific.

a) Tin nhắn nhắc chuyến đi

Tin nhắn nhắc chuyến đi được gửi 7 ngày trước khi khởi hành. Thông báo bao gồm cả lịch trình, đường dẫn để quản lý đặt chỗ và các thông tin hữu ích khác liên quan đến chuyến bay của quý khách được gửi qua email.

b) Tin nhắn nhắc làm thủ tục chuyến bay

Thông báo nhắc làm thủ tục chuyến bay được gửi 48 giờ trước khi khởi hành. Thông báo bao gồm cả lịch trình, đường dẫn để làm thủ tục chuyến bay trực tuyến và các thông tin hữu ích khác liên quan đến chuyến bay của quý khách được gửi qua email.

c) TTin nhắn nhắc về thông tin khởi hành chuyến bay

Tin nhắn khởi hành chuyến bay được gửi 4 giờ trước khi khởi hành qua email và/hoặc thông báo đẩy với lời nhắc về lịch bay.

d) Thông báo tình trạng chuyến bay

Thông báo tình trạng chuyến bay cung cấp các thông báo thực tế qua email, SMS và/hoặc thông báo đẩy qua di động nếu thời gian khởi hành dự kiến của chuyến bay có thay đổi quá 5 phút; nếu chuyến bay của quý khách có sự thay đổi hành trình trong vòng 7 ngày trước thời gian khởi hành, hoặc khi chuyến bay của quý khách bị hủy.