Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tin nhắn thông báo chuyến bay

Nếu lại có thay đổi lịch bay sau thời gian khởi hành dự kiến (ETD) đối với chuyến bay đã thay đổi trước đó thì sao?

Nếu chuyến bay đã thay đổi ETD trước đó lại phải thay đổi giờ bay quá 15 phút lần nữa, chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo cho quý khách.