Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tin nhắn thông báo chuyến bay

Làm cách nào để chọn ngôn ngữ ưu tiên sử dụng cho tin nhắn thông báo chuyến bay?

Hội viên The Marco Polo Club/Asia Miles

Ngôn ngữ ưa dùng của quý khách chính xác giống như "ngôn ngữ văn bản ưa dùng" trong hồ sơ hội viên của quý khách với The Marco Polo Club hoặc Asia Miles. Nếu quý khách chưa chọn ngôn ngữ văn bản ưu tiên, chúng tôi sẽ tự động gửi cho quý khách tin nhắn thông báo chuyến bay bằng Tiếng Anh.

Không phải hội viên

Ngôn ngữ mặc định cho tin nhắn thông báo chuyến bay gửi cho hành khách không phải hội viên là tiếng Anh