Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hội viên Cathay

Ngôn ngữ tùy chọn của quý khách giống "ngôn ngữ tùy chọn" trong mục tùy chọn liên lạc trong hồ sơ hội viên của quý khách với Cathay. Nếu quý khách chưa chọn ngôn ngữ tùy chọn, chúng tôi sẽ tự động gửi cho quý khách tin nhắn thông báo chuyến bay bằng Tiếng Anh.

Không phải hội viên

Ngôn ngữ mặc định cho tin nhắn thông báo chuyến bay gửi cho hành khách không phải hội viên là tiếng Anh

Làm cách nào để chọn ngôn ngữ ưu tiên sử dụng cho tin nhắn thông báo chuyến bay?