Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quý khách có thể chọn không đăng ký hoặc sửa đổi các tùy chọn ưu tiên của mình đối với các tin nhắn nhắc nhở về Chuyến đi, Làm thủ tục chuyến bay và Chuyến bay trên hồ sơ nhận tin nhắn thông báo chuyến bay của mình. Đối với hội viên Cathay, vui lòng đăng nhập theo tư cách hội viên của quý khách và cập nhật tùy chọn của quý khách thông qua mục "Tùy chọn liên lạc". Đối với những ai không phải là hội viên, chỉ cần điền thông tin đặt chỗ của quý khách để cập nhật tùy chọn tin nhắn thông báo chuyến bay.

Để nhận các thông báo tình trạng chuyến bay liên quan đến việc trễ, hủy hoặc chuyển chuyến bay, việc đăng ký nhận thông báo là tự động và không thể sửa đổi được.