Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tin nhắn thông báo chuyến bay

Làm cách nào để chọn không tham gia hoặc sửa đổi các tùy chọn ưu tiên của tôi trong tin nhắn thông báo chuyến bay?

Quý khách có thể chọn không tham gia hoặc sửa đổi các tùy chọn ưu tiên của mình đối với các tin nhắn nhắc về chuyến đi, làm thủ tục chuyến bay và nhắc chuyến bay trên hồ sơ nhận tin nhắn thông báo chuyến bay của mình. Đối với hội viên The Marco Polo Club và Asia Miles, vui lòng đăng nhập bằng mã số hội viên Marco Polo Club hoặc Asia Miles của mình. Còn đối với hành khách không phải là hội viên, chỉ cần điền thông tin đặt chỗ để cập nhật ưu tiên về tin nhắn thông báo chuyến bay.

Để nhận các thông báo tình trạng chuyến bay liên quan đến việc trễ, hủy hoặc chuyển chuyến bay, việc đăng ký nhận thông báo là tự động và không thể sửa đổi được.