Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tin nhắn thông báo chuyến bay

Làm cách nào thay đổi thông tin liên hệ của tôi để nhận tin nhắn thông báo chuyến bay?

Hội viên The Marco Polo Club/Asia Miles

Hội viên The Marco Polo Club và Asia Miles cần cập nhật thông tin liên hệ của mình trong hồ sơ hội viên.

Không phải hội viên

Các hành khách không phải hội viên cần cập nhật thông tin liên hệ hợp lệ trong phần Quản lý Đặt chỗ.