Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Trả trước phí hành lý quá cước

Tôi có thể gửi hành lý tự phục vụ tại sân bay nếu tôi đã mua hành lý quá cước trả trước không?

Có, quý khách có thể gửi hành lý tự phục vụ nếu có tại sân bay.

Vui lòng đi đến quầy để làm thủ tục chuyến bay, in thẻ lên máy bay và thẻ hành lý, sau đó tới quầy ký gửi hành lý. Nếu quý khách đã hoàn tất làm thủ tục chuyến bay trực tuyến, vui lòng in thẻ hành lý tại quầy và tới quầy ký gửi hành lý. Vui lòng xem trangtự phục vụ tại sân bay để biết chi tiết về các sân bay tham gia.