Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Trả trước phí hành lý quá cước

Tôi có thể thay đổi kế hoạch đi lại của mình sau khi mua hành lý quá cước trả trước?

Xin lưu ý rằng phí hành lý quá cước đã trả trước không thể chuyển nhượng cho người khác và cũng không thể chuyển sang tuyến bay khác. Nếu thay đổi ngày hoặc giờ bay của đặt chỗ chuyến bay trực tuyến, quý khách cần liên lạc với bộ phận Chăm sóc Khách hàng để chuyển phí hành lý quá cước đã trả trước sang chuyến bay mới.