Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hành lý quá cước trả trước

Tất cả các tuyến bay có được giảm giá hành lý quá cước trả trước không?

Quý khách không thể mua hành lý quá cước trả trước trong một số trường hợp nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Hành trình tới/đi từ Ấn Độ
  • Hành trình tới Manila (chỉ đi từ ngày 1 đến 31 tháng 12)
  • Đặt chỗ nhiều thành phố hoặc điểm tạm dừng đến/đi từ Hoa Kỳ và Canada

Dịch vụ mua hành lý quá cước trả trước được cung cấp cho các chuyến bay đủ điều kiện khi quý khách mua vé trên trang web của chúng tôi*. Quý khách có thể kiểm tra xem đặt chỗ của mình có đủ điều kiện không bằng cách đăng nhập vào mục Quản lý Đặt chỗ hoặc liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng.

*Quý khách không thể mua hành lý quá cước trả trước trong các trường hợp sau đây khi mua vé trên trang web của chúng tôi. Quý khách có thể đăng nhập vào mục Quản lý Đặt chỗ hoặc liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng để kiểm tra điều kiện hợp lệ của quý khách và mua hành lý quá cước trả trước sau khi mua vé.

  • Đặt vé hạng Phổ thông Tiết kiệm (Ngoài ra, quý khách có thể cân nhắc đặt vé hạng Phổ thông Cơ Bản hoặc vé hạng Phổ thông Linh hoạt, với hai kiện hành lý miễn cước.)
  • Đặt chỗ cho từ bốn hành khách trở lên
  • Đặt chỗ nhiều thành phố hoặc điểm tạm dừng